[10 LÝ DO KHIẾN BẠN SỢ YÊU]


1/ Sợ yêu người nào đó.

2/ Sợ yêu người đó quá sâu đậm.

3/ Sợ bị tổn thương trong tình yêu.

4/ Sợ bị từ chối.

5/ Sợ lúc đang yêu nhất, lại phải buông tay đánh mất người đó.

6/ Sợ yêu sẽ đánh mất tất cả.

7/ Sợ làm tổn thương người khác.

8/ Sợ đánh mất tự do của bản thân.

9/ Sợ sau khi yêu sẽ không còn giống như trước kia nữa.

10/ Sợ yêu đối phương nhiều hơn đối phương yêu mình.